ТОВ “Силур Пласт” здійснює своєчасний та якісний 

технологічний контроль процесу буріння

     Збір та зберігання, візуалізація та оперативна обробка інформації про параметри стану об’єкта і фізичного середовища.

.

Контроль процесу буріння та стану бурового обладнання:

         – технологічний етап (ТS);

         – положення талевого блоку (KP);

         – швидкість переміщення талевого блоку (SKP);

         – швидкість руху інструменту (SB);

         – прискорення руху інструменту (AB);

         – глибина забою свердловини (TD);

         – глибина положення долота (BD);

         – положення породоруйнуючого інструменту над забоєм (OB);

         – тиск на вході (РFI);

         – тиск на вході (РFO);

         – вага на гаку (HL);

         – напрямок руху гака (HD);

         – максимальна вага на гаку за час руху 1 свічки (AHL);

         – очікуваний вага на гаку (EHL);

         – навантаження на долото (WOB);

         – оберти ротору (RPM);

         – значення датчика обертів ротору (RPMS);

         – оберти долота (RPM);

         – момент на роторі (RFM);

         – миттєва швидкість проходки (ROPI);

         – швидкість проходки (ROP);

         – детальний механічний каротаж (DMK);

         – проходка за рейс (BI);

         – кількість обертів за рейс (TBR);

         – витрати турбіни (RST);

         – витрати на вході (MFI);

         – витрати на виході (MFO);

         – щільність розчину (PM);

         – температура розчину на вході (ТМI);

         – температура розчину на виході (ТМO).

.

Характеристики бурового розчину та стану насосного обладнання:

         – об’єм бурового розчину в ємностях (до 10 ємностей) (Vх);

         – об’єм бурового розчину в доливній ємності (Vs);

         – загальний об’єм бурового розчину в ємностях (EV);

         – загальний об’єм бурового розчину в активних ємностях (TPV);

         – щільність промивочної рідини (до 10 датчиків) (PMV);

         – температура промивочної рідини (до 10 датчиків) (ТMV);

         – очикуваний (повний) об’єм розчину у свердловині (ED);

         – поточний об’єм розчину в свердловині (CD);

         – втрати бурового розчину у кільцевому просторі свердловини та елементах нагнітальної системи (спільна авторська розробка наших спеціалістів із вченими Івано-Франківського національного  технічного університету нафти та газу) (ML);

         – кількість ходів насосу 1 (SPM1);

         – кількість ходів насосу 2 (SPM2);

         – кількість ходів насосу 3 (SPM3);

         – об’єм на хід насосу 1 (VP1);

         – об’єм на хід насосу 2 (VP2);

         – об’єм на хід насосу 3 (VP3);

         – розрахунок очикуваного (повного) об’єму розчину у свердловині (ED);

         – розрахунок поточного об’єму розчину у свердловині (CD);

         – розрахунок об’єму розчину у свердловині за показами датчика (AD);

         – розрахунок втрат бурового розчину (ML).

.

Спуско-підіймальні роботи:

         – розрахунок часу спуску (TDT);

         – розрахунок часу підйому (TUT);

         – розрахунок приросту за часом (dT);

         – розрахунок параметрів спуску обсадної колони;

         – розрахунок максимальної ваги на гаку (AHL);

         – розрахунок очикуваної ваги на гаку (EHL);

         – час спуску обсадної труби (CRS);

         – глибина низу обсадної колони,  що спускається (SD);

         – вага обсадної труби (CW);

         – кількість труб обсадної колони до глибини забою(AJD);

         – кількість труб обсадної колони у свердловині (AJI);

         – кількість труб обсадної колони, що залишилась (AJO);

         – кількість труб до забою (APD);

         – кількість труб, що залишились у свердловині (API);

         – кількість свічок, що залишились у свердловині (ASI);

         – кількість труб, що були вийняті  (APO);

         – кількість свічок, що були вийняті (ASO);

         – час спуску обсадної колони (TCas);

         – час спуско-підіймальних операцій (TT);

         – час, що витрачено на одну свічку (ST);

         – час спуску (TDT);

         – час підйому (TUT);

         – час роботи насосів (TWP);

         – час буріння (TD);

         – час пророботки (TR);

         – час промивки (TC);

         – час нарощування (TCon);

         – час невизначеного етапу (TU).

.

Оптимізація процесу буріння з використанням обробки даних технологічних параметрів щодо кожної “подачі” бурового інструменту

.

Надання оперативних рекомендацій в процесі буріння

.

Контроль відпрацювання доліт за методиками ВНІІБТ та IADC

.

Раннє розпізнавання аварійних ситуацій та їх попередження

.

Контроль за дотриманням гідравлічної програми

.

Контроль роботи бурової бригади

.

Повернутися в розділ Послуги

error: Content is protected !!