Геологічне обладнання

.

ТОВ “Силур Пласт” володіє великим набором геохімічного обладнання, що дозволяє отримувати оперативну інформацію про хімічний склад порід, бурового розчину, концентрації газів в отриманому зі свердловини матеріалі, різними методами проводити дегазацію.

Зі списком обладнання і його характеристиками можна ознайомитися нижче.

.

Мікроскоп бінокулярний МБС-10

Мікроскоп МБС-10 призначений для вивчення зразків гірських порід в прямому і відбитому світлі, що створюється галогеновою лампою або кільцевим волоконним освітлювачем. Детальніше…

.

Люміноскоп ЛРВ-1

Люміноскоп ЛРВ-1 призначений для візуальної оцінки люмінесценції зразків гірських порід, керна, шламу і капілярних витяжок в ультрафіолетових променях. Детальныше…

.

Карбонатометр КМ-04

Карбонатометр служить для визначення масової частки кальциту, доломіту й нерозчиненого мінерального залишку в зразках гірських порід. Детальніше…

.

Ваги електронні лабораторні

Ваги електронні лабораторні призначені для проведення технічного зважування зразків гірських порід і підготовки проб. Детальніше…

.

Ваги торсійні лабораторні ВТ-500

Ваги торсійні лабораторні ВТ – 500 призначені для зважування малих мас (500 мг) різного роду речовин. Детальніше…

.

Пристрої для сушки зразків Детальніше…

  • Пристрій контрольованої сушки зразків Пристрій контролю сушки зразків УКБ-4 призначений для видалення вологи з відкритих пір шламу і використовується для визначення відкритої пористості зразків гірських порід.
  • Шкаф сушильний ШС-1 Шкаф сушильний ШС-1 призначений для сушки шламу, гранульованих сорбентів та інших сипучих матеріалів.

.

Аналізатор пористості та щільності АПП-1

Аналізатор пористості та щільності шламу АПП-1 призначений для визначення зовнішнього обсягу, щільності та відкритої пористості шламу і подрібнених фрагментів керна, а так само для визначення питомої ваги бурового розчину, нафти і пластових флюїдів (при використанні пікнометру). Детальніше…

.

Дегазатор термовакуумний ДТВ-2

Дегазатор термовакуумний ДТВ-2 призначений для вилучення вільних і сорбованих (розчинених_ газів) з проб шламу і бурового розчину. Детальніше…

.

Апарат дистиляції рідини АДЖ-3

Апарат АДЖ-3 призначений для вилучення рухомих фракцій флюїдів із зразків гірських порід при їх термостатному нагріванні. Детальніше…

.

Сита фракційні СПФ-200

Сита фракційні використовуються для розділення шламу за розміром частинок, для сепарації і сортування. Детальніше…

.

Комплект лабораторного посуду, приналежностей та хімічних реагентів Комплект лабораторного посуду, приналежностей і хімічних реактивів відповідає вимогам ДСТУ 41-44-2003 «Геолого-технологічні дослідження. Порядок проведення» і дозволяє виконати повний аналіз 1000 проб.

error: Content is protected !!