ТОВ “Силур пласт” проводить

повний комплекс геологічних досліджень

.

Літолого-стратиграфічне розчленування розрізу та коригування геологічної будови з використанням заздалегідь складених за даними геолого-технологічних та геофізичних досліджень прогнозних розрізів і еталонно-прогнозних моделей розтину перспективних об’єктів (для свердловин із субгоризонтальним та горизонтальним закінченням, додатково проводиться навігація забою щодо реальної геологічної будови за геолого -геохімічними даними)

.

Всебічний аналіз шламу та керну:

         фракційний аналіз шламу

         ваговий аналіз шламу

         визначення карбонатності за шламом та керном

         люмінісцентно-бітумінологічний аналіз

.

Вимірювання газонасиченості шламу

(застосування передової технології), що практично виключає вплив бітумно-нафтових добавок на газонасиченість шламу;

         термовакумна дегазація шламу

         фотоколориметрічний аналіз шламового матеріалу

         термогравіметричний аналіз керну

.

Оцінка колекторних властивостей розкритого бурінням розрізу за даними виміру пористості:

        прямим шляхом (на зразках шламу та керну)

        розрахунковим (за нормалізованою швидкістю проходки)

        методом фільтраційного каротажу

.

Уточнення інтервалів відбору керна

.

Оперативне прогнозування зон аномально високих і низьких пластових і порових тисків:

          розрахунок d-експоненти

          розрахунок а-експоненти

          розрахунок с-експоненти

          розрахунок sigmalog (сігм-каротаж)

.

Оцінка механізму надходження газу в буровий розчин за даними кількісних газових вимірювань в комплексі з технологічними параметрами для прогнозування передвикидових ситуацій

.

Повернутися в розділ Послуги

error: Content is protected !!