Система візуального контроля параметру буріння «Крутний момент на роторі»

 

.

Комплект поставки – параметри відображення, які можливо встановлювати комплексом «СВКБ» – «Вага на гаку», «Навантаження на долото», «Крутний момент на роторі», «Розхід» та «Тиск у моніфольді».

.

«ВАГА НА ГАКУ»

Виміри проводяться в тонах, відображення на цифровому табло до 4 цифр, остання – десятки тон.

.

«КРУТНИЙ МОМЕНТ НА РОТОРІ» (гідравлічний)

Виміри проводяться в кНт*м, відображення на цифровому табло до 3 цифр, остання – десятки.

.

«ТИСК В МОНІФОЛЬДІ»

Виміри проводяться в Атм, відображення на цифровому табло до 4 цифр, остання – десятки.

.

«РОЗХІД РОЗЧИНУ»

Виміри проводяться в л/с, відображення на цифровому табло до 4 цифр, остання – десятки.

.

Датчики виготовлені волого- та вибухо-захищеному виконанні згідно нормативів нафтогазовидобувної галузі України.

.

Принцип дії пристрою

Система візуального контролю параметру буріння (СВКБ) призначена для вимірювання

а) ваги на крюку;

б) крутного моменту на роторі прямим методом по зусиллю натягу гілки ланцюгової передачі в трансмісії приводу ротора.

Крутний момент ротора бурового столу, як реакція на опір обертанню, прямо пропорційний зусиллю натягу ланцюгової передачі приводу ротора. Величина зусилля натягу ланцюга передається на вимірювальний елемент датчика за допомогою підпружиненого ролика, що ковзає по ланкам ланцюга, і вимірюється тензометричним датчиком сили мембранного типу.

Прикладене до тензометричного перетворювача зусилля призводить до розбалансування мостової схеми з тензорезисторів, що викликає зміну напруги на виході датчика.

Дана зміна напруги надходить на вхід пристрою оцифровки сигналу датчика (УСОД) і за допомогою АЦП, з частотою 4 рази на секунду, перетворюється в 16-бітний цифровий код, який поступає по лінії інтерфейсу RS-485 на відображуючий пристрій.

Оскільки при роботі на буровому станку можливе використання інструменту, що вимагає приводу, як правого, так і лівого обертання, то первинні тензометричні силовимірювальні датчики з роликом встановлені на обох гілках ланцюгової передачі. Відповідно, вся система СВКБ виконана у вигляді двох ідентичних вимірювальних каналів і двох цифрових табло для правого і лівого обертання інструменту.

Кожне з двох цифрових табло (правого і лівого обертання інструменту) відображуючого пристрою, містить модуль калібрування вимірювального каналу. Калібрувальні константи визначаються по двох точках навантажувальної характеристики датчиків і зберігаються в незалежній пам’яті пристрою.

Для експлуатації в умовах бурової здвоєне табло параметра конструктивно оформлено у вигляді окремого модуля, який поміщений в шафу. Там же знаходяться джерело живлення +12В і пульти калібрування обох вимірювальних каналів. Для зручності роботи бурильника вночі передбачено регулювання яскравості світіння кожного табло.

У пристрої СВКБ передбачено ведення аварійного журналу (логу). Для цього, значення крутного моменту, що показується на табло та виражене в кН ∙ м, паралельно передається за інтерфейсом RS-485 на блок сполучення з комп’ютером. Блок сполучення може бути віддалений від бурової на відстань до 200 м.

До блоку сполучення через порт USB підключається найпростіший комп’ютер (нетбук) з операційною системою Windows XP, на якому встановлюється спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ) – програма Logger.

Дане спеціалізоване П3 веде журнал реального часу, де кожні 2 секунди реєструється усереднене за 4 вимірами значення крутного моменту, що вимірюється датчиком в робочому каналі. Програма будує функцію параметра (від часу) на екрані, а також створює на диску файл в текстовому форматі з роздільниками, який підтримується Microsoft Exel. Для виключення несанкціонованого втручання (виправлень) в файл журналу, передбачений спеціальний алгоритм підрахунку контрольних сум.

Передбачено тривале ведення аварійного журналу. При зміні діб (в 00 годин 00 хвилин) програма автоматично закриває поточний файл з журналом і негайно відкриває новий.

Випуск звітних графіків і документів за зареєстрованими даними виконується штатними графічними засобами Microsoft Excel та Word.

.

error: Content is protected !!