ТОВ “Силур пласт” проводить

повний комплекс геохімічних досліджень

.

     Використання активного відцентрового дегазатора з електроприводом, типу ДЦЕ-1 (конструкція відповідає стандарту QGM – Quantitative Gas Measurement), який має коефіцієнт вилучення газу з бурового розчину рівний 65%, що в 20 разів більше, ніж у поплавкового дегазатор ДП-1

     Дегазатор ДЦЕ-1 забезпечує стабільно високий ступінь дегазації важких і в’язких бурових розчинів, що змінюється незначним чином при коливаннях рівня бурового розчину.    

     Високий ступінь дегазації, дозволяє отримати більш точні дані про склад газо-повітряної суміші, яку витягнуто з розгазованих пачок бурового розчину. Завдяки чому істотно підвищується якість робіт із розкриття продуктивних горизонтів і підвищенню ступеня безпеки робіт з будівництва свердловини.

.

Застосування передової технології вимірювань газонасиченості, яка практично виключає вплив бітумно-нафтових добавок

.

Визначення сумарного газового вмісту (TG)

.

Визначення абсолютного газового вмісту (С1 (СН4); С2 (С2Н6); С3 (С3Н8); С4 (С4Н10); С5 (С5Н12); Н2S; CO2)

.

Розрахунок відносного газового вмісту (С1 (СН4); С2 (С2Н6); С3 (С3Н8); С4 (С4Н10); С5 (С5Н12); Н2S; CO2)

.

Визначення контрастності газових аномалій

.

Розрахунок флюїдних коефіцієнтів

.

Потенциометричний аналіз

.

Визначення перспективних на нафту та газ об’єктів  шляхом кількісних оцінок газонасиченості та газового фактору розкритих бурінням інтервалів за даними вимірювання газового вмісту бурового розчину (безперервної дегазації та епізодичної повної дегазації термовакуумним методом) і газового змісту шламу

.

Визначення та графічна побудова межевих флюідних коефіцієнтів за методикою Є. Е. Лукьянова

.

Визначення узагальнених показників вуглеводнєвих газів за методикою Є. Е. Лукьянова

.

Визначення фазового стану вуглеводневих газів за методикою Б. О. Пікслера

.

Побудова полігонів фазового стану

.

Повернутися в розділ Послуги

error: Content is protected !!