Департамент геолого-технологічних та геохімічних досліджень складає основу ТОВ “Силур Пласт”

.

     До його складу входять досвідчені штатні спеціалісти – геологи та геофізики, які мають високий рівень знань та досвіду в проведенні геолого-технологічних, геофізичних, геохімічних досліджень в Україні.

     З 2008 року співробітники департаменту в складі мобільних партій станцій ГТД проводили сервісні роботи на 40 свердловинах в Україні. Завдяки проведенню ГТД, інтерпретації даних, буровому супервайзингу, наданню консультацій та експертних оцінок було збудовано 32 000 метрів свердловин в Україні на найпродуктивніших родовищах і площах.

     В розпорядженні департаменту ГТД та ГХД ТОВ “Силур Пласт” знаходяться 5 мобільних станцій, новітнє високоточне лабораторне, комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє проводити всі відомі види досліджень в процесі будівництва свердловини.

.

     Перелік задач, які вирішує департамент ГТД и ГХД:

 

     Геологічні задачи:

 • Побудова фактичного літологичного розрізу свердловини
 • Літолого-стратиграфічне розчленування розрізу
 • Виділення опорних пластів-реперів
 • Виділення пластів-колекторів, визначення характеру їх насичення, фільтраційно-ємнісних властивостей
 • Вибір і коригування інтервалів відбору керна, шламу, зразків грунтів, методів і часу проведення геофізичних досліджень в свердловинах

.

     Технологічні задачи:

 • Оптимізація процесу поглиблення свердловини
 • Визначення тривалості технологічних операцій
 • Вибір і підтримка раціонального процесу буріння з контролем відпрацювання доліт
 • Оптимізація спуско-підйомних операцій
 • Контроль гідродинамічних параметрів в свердловині
 • Раннє виявлення прояву і поглинання при спуско-підйомних операціях
 • Управління процесом доливання свердловини
 • Визначення пластового і порового тиску
 • Контроль спуску і цементування обсадної колони
 • Діагностика роботи бурового обладнання

.

     Інформаційні задачи:

 • Вибір і коригування інтервалів відбору керна, шламу, зразків грунтів, випробування пластів
 • Вибір інтервалів і методів проведення геофізичних досліджень в свердловинах
 • Синхронізація роботи реєструючих комплексів на буровій
 • Збір, обробка та накопичення інформації
 • Забезпечення інформацією всіх служб, що беруть участь в процесі будівництва свердловини
 • Створення системи суворої звітності

.

     Техніко-економічні задачи:

 • Визначення техніко-економічних показників буріння
 • Визначення балансу часу роботи вахти
 • Визначення балансу часу роботи бурової бригади
 • Визначення балансу часу роботи бурової установки

.

     Попередження аварій і захист навколишнього середовища:

     Раннє виявлення газо-, нафто- та водо- проявів і поглинань

 • В процесі буріння, спуско-підйомних операцій необхідно заздалегідь діагностувати і усувати аварійні ситуації в реальному часі

     Дотримання правил і норм надрокористування

 • Запобігання порушенням фізико-хімічних і гідродинамічних характеристик пластів що розкриваються, які можуть ускладнити подальше користування надрами; контроль виконання проектних вимог до розкриття продуктивних горизонтів

     Науково-дослідні задачи:

 • Планові експерименти, що мають за мету уточнення моделей окремих технологічних процесів і властивостей гірських порід
 • Випробування нових технічних засобів, методик і технологій

.

Детально про виконані завдання інформацію в розділі Послуги / За Завданням

error: Content is protected !!